Home   ›   About   ›   Staff

Staff

 
        The current chair is Professor  Tang Ke, The vicechairs are  Associate Professor Wang Yong and Associate Professor Rong Ke,and the secretary of the Party branch is Associate Professor Li Bangxi. The predecessors of chairs are: Zhu Shengba, Dong Xingbao, Zhan Bingyuan, Zhang Zuqian, Liu Meixun.The predecessors of secretaries of the Party branch are: Zeng Xiaoxuan, Wang Yaoshan, Liu Meixun, Sun Huiai, Wu Yaru, Kuang Mei.