Home  ›  People

People

Institute of Information Optoelectronic Technology

Academician:     Zhou,Bingkun

Professor:     Chen,Hongwei  |  Chen,Minghua |  Hao,Zhibiao  |  Huang,Yidong  |  Luo,Yi  |  Ning, Cunzheng  |  Sun,Changzheng  |  Zheng,Xiaoping

Associate Professor:     Bao, Jie  |  Cui, Kaiyu  |  Feng,Xue  |  Han,Yanjun  |  Huo,Li  |  Li,Hongtao |  Liu,Fang  |  Qi,Jing  |  Sheng, Xing  |  Wang,Jian  |  Wang,Lai  |  Xiong,Bing  |  Xue, Xiaoxiao  |  Yang,Sigang  |  Zhang,Hongming  |  Zhang,Wei

Assistant Professor:     Gan, Lin  |  Hua, Nan  |  Li, Shangyuan  |  Li, Yongzhuo  |  Ma, Cheng  |  Sun, Hao 

 

Institute of Communication

Academician:     Lu,Jianhua 

Professor:     Chen,Wei  |  Fan,Pingyi  |  Ge,Ning  |  Gu,Yuantao  |  He,Yun  |  Jin,Depeng  |  Niu,Zhisheng  |  Song,Jian  |  Tao, Xiaoming  |  Wang,Jintao  |  Wang,Zhaocheng  |  Zhou,Shidong 

Associate Professor:     Dai, Linglong  |  Feng, Wei  |  Li,Yong   |  Ma,Zhengxin  |  Su,Li  |  Wang,Jun  |  Yang, Fang  |  Zhang,Chao  |  Zhang,Yu  |  Zhong,Xiaofeng  |  Zhou, Sheng 

Assistant Professor:     Cheng,Xin 

 

Institute of Microwave and Antenna

Professor:     Chen,Wenhua   |  Du,Zhengwei  |  Yang,Fan  |  Zhang,Zhijun

Associate Professor:    Li, Maokun  |  Li, Yue  |  Xu, Shenheng

Assistant Professor:     Hao,Qing  

 

Institute of Information Cognition and Intelligent System 

Professor:     Huang,Yongfeng  |  Li,Xing  |  Liu,Jia  |  Sun,Weidong  |  Wang,Shengjin  |  Wu,Ji  |  Zhang,Li  |  Zhang,Yujin 

Associate Professor:     Chen,Jiansheng  |  Chen,Jingshu  |  He, Liang  |  Liu,Changsong  |  Ma,Hongbing  |  Ma,Huimin  |  Ou,Zhijian  |  Peng,Liangrui  | 

Sun,Jiasong  |  Wang,Guijin  |   Wang,Xia |  Xiao,Xi   |  Zhang,Weiqiang 

Assistant Professor:     Li, Yali  

 

Institute of Circuits and Systems

Professor:     Dou,Weibei  |  Liu,Yongpan  |  Wang,Yu  |  Yang,Huazhong  

Associate Professor:     Li,Dongmei  |  Li,Guolin |  Qiao,Fei  |  Zhang, Milin  

Assistant Professor:    Li, Xueqing  |   Wang, Pengjun  |  Wei, Qi  

 

Institute of Information System

Professor:     Li,Gang  |  Lu,Mingquan  |  Ren,Yong  |  Tang,Jun   |  Wang,Xiqin  |  Yang,Jian  |   Yuan,Jian  |   Zhang,Lin  |  Zhang,Xudong

Associate Professor:     Cui,Xiaowei  |   Li, Hong  |   Liu, Yimin  |  Shen,Yuan  | Wang,Jian  |  Wang, Yue  |   Yao, Zheng  |  Zhang,Hao  

Assistant Professor:  Huang, Tianyao     

 

University Labs of Electronic Engineering Education

ProfessorDeng,Beixing  |  Ma,Xiaohong   

Associate Professor:     Huangfu,Liying  |  Jin,Ping |  Ling,Dan  |  Xu,Shuzheng  |  Yang, Yi 

Assistant Professor:     Gong,Ying  |  Guo,Xin  |  Lv, Hui   |  Sun, Yinan