General Faculty & Academic Professionals

 
 
 
 
 
Chen, Liping
Senior Engineer
 
+86-10-62771932
 
 
 
Li, Zhenggang
Engineer
 
+86-10-62794313ext1501
 
 
 
Liu, Liyang
Engineer
 
 +86-10-62782877
 
 
 
Liu, Shuping
Senior Experimentalist
 
 +86-10-62782270
 
 
 
Ma, Xichun
Senior Engineer
 
 +86-10-62794313ext1510
 
 
 
Qin, Jian
Senior Engineer
 
 +86-10-62771932
   
 
Senior Engineer
1999, Ph.D., Tsinghua University
 
+86-10-62771787
   
 
Wang, Chunfeng
Engineer
 
+86-10-62794313ext1606
   
 
Xue, Wenxuan
Engineer
 
+86-10-62782422
   
Yang, Jianhua
Lecturer
+86-10-62794313ext1501
   
 
Zhao, Shimin
Senior Engineer
 
+86-10-62794313ext1520