Home   ›   Faculty&Staff   ›   Full-time Faculty

Full-time Faculty

Division of Water Environment

QIAN Yi

HUANG Xia

WANG Kaijun

WEN Xianghua

Professor

Professor

Professor

Professor

ZUO Jiane

HE Miao

CHEN Daoyi

LIANG Peng

Professor

Professor

Professor

Professor

WU Jing

LIU Yanchen

Zhou Xiaohong

ZHANG Xiaoyuan

Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

QIU Yong

CHEN Xi CHENG Cheng


Associate Professor

Associate Professor Assistant Professor


Division of Water Supply & Drainage

Wang Chengwen

LIU Ruiping

LIU Shuming

Zhou Lu

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

Chen Chao

WANG Xiaomao

Sun Wenjun

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor
Division of Soil & Ground Water Environment

LI Guanghe

LIU Xiang

Yang Yunfeng

HOU Deyi

Professor

Professor

Professor

Professor

ZHANG Xu

LI Miao

ZHANG Fang

      

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor


Division of Air Pollution and Its Control

HAO Jiming

HE Kebin

FU Lixin

LI Junhua


Professor

Professor

Professor

Professor


DUAN Lei

WANG Shuxiao

WU Ye

JIANG Jingkun


Professor

Professor

Professor

Professor


LIU Huan

LU XI

MA Yongliang

XU Jiayu


Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor


DUAN Fengkui

CHEN Jianjun

PENG Yue

XING Jia


Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor


ZHANG Shaojun

GENG Guannan

WU Qingru

SI Wenzhe

Associate Professor

Associate Professor

Assistant Professor Assistant Professor

WANG Dongbin

ZHAO Bin
Assistant Professor

Assistant Professor
Division of Solid Waste Management

WANG Wei

WANG Hongtao

LI Jinhui

JIANG Jianguo

Professor

Professor

Professor

Professor

WANG Yi

LIU Jianguo

YUE Dongbei

LU Wenjing

Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

JIN Yiying

ZHAO Ming

TAN Quanyin


Associate Professor

Associate Professor

Assistant ProfessorDivision of Environmental Chemistry

ZHANG Pengyi

DENG Shubo

WANG Yujue

HUANG Jun

Professor

Professor

Professor

Professor


WANG Bin


Associate Professor
Division of Environmental Biology


HU Hongying

WANG Hui

LU Yun

XI Jingying

Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

WU Yinghu

CHEN ZhuoAssociate Professor

Assistant ProfessorDivision of Environmental Ecology

CHEN Lujun

XU Ming

TIAN Jinping

LIU Xuehua

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

ZENG Xianlai LI Nan

Associate Professor


Division of Environmental System Analysis

WANG Can

DU Pengfei

LIU Yi

JIA Haifeng

Professor

Professor

Professor

Professor

ZENG Siyu

DONG Xin

WANG Zishu
WANG Chunyan

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor Associate Professor
MENG Fanlin


Assistant Professor


Division of Environmental Management & Policy

WEN Zongguo

CHANG MiaoProfessor

Associate ProfessorWater Quality and Water Ecology Research Center

QU Jiuhui

LIU Huijuan

Peng Jianfeng

LIU Ruiping

AN Xiaoqiang

Professor

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

QI Weixiao

LAN Huachun

JI Qinghua

SUN Meng

ZHANG Gong

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

CAO Xiaofeng

Assistant Professor