Current Administrators

Current Administrators

President Qiu Yong
Chairperson of University Council Chen Xu
Executive Vice President
Vice President Jiang Shengyao
Xue Qikun
Ji Junmin
Yang Bin
You Zheng
Wang Xiqin
Vice Chairperson of University Council Deng Wei
Li Yibing
Guo Yong
Yuan Si
Xie Weihe
Han Jingyang
Shi Zongkai
Wang Yan
Zhang Zuoyi